halland-litteraturen

Halland i litteraturen

 

Halland är ett till ytan litet landskap som efter gränsstriderna mellan Danmark och Sverige på 1500- och 1600-talen var utarmat och förött av krig, plundring och misshushållning. Den nyblivna svenska landsändan var också eftersatt på det kulturella planet - inga universitet eller lärosäten sporrade till forskning om Hallands historia och minnesmärken.

 

Den äldre litteraturen om Halland är därför inte särskilt rikhaltig, inte om man jämför med till exempel grannlandskapen Västergötland och Skåne. Men ju längre fram i tiden vi kommer desto mer omfattande blir utgivningen - numera berikas Hallandslitteraturen ständigt av nya titlar.

 

Den här exposén ger en provkarta på vad som tryckts om Halland genom åren. Bilderna på bokpärmar och titelblad vill förmedla känslan av böcker som konsthantverk, som exempel på hur grafisk form och utstyrsel har förändrats genom åren. Utöver det faktiska innehållet kan en gammal bok ha mycket att berätta.

 

Habent sua fata libelli

Böcker har sina öden