Författare, forskare och illustratörer

 

Elsa Andersson och Liselotte Bergenzaun Abel

 

Författare till "Inte mera ärtsoppa - en berättelse om utbrändhet och vägen vidare".

Läs mer...

 

Torsten Andersson

 

Torsten Andersson, född i Morup och bosatt i Falkenberg, har i många år varit en uppskattad journalist och kåsör i Göteborgs-Posten och Hallands Nyheter. Han har skrivit flera böcker och artiklar i årsskrifter med anknytning till halländsk kulturhistoria och har också givit ut en kåserisamling.

 

Maj-Britt Bennheden

 

Maj-Britt Bennheden (1929-2014) var infödd Morupsbo och kunde sin socken utan och innan. Hennes idoga och nyfikna forskande resulterade i en rad faktaspäckade böcker om hembygden, dess gårdar, torp, kvarnar, företag, föreningar, dialekt, sägner och - inte minst - invånare.

Läs mer...

 

KB Bjering

 

KB Bjering är ekonomie doktor och tidigare gymnasielärare i Halmstad. Han är en stor kännare av Halmstads historia och var i mer än två decennier ordförande i Föreningen Gamla Halmstad.

Läs mer...

 

August Bondeson

 

August Bondeson (1854-1906) är en av Hallands mest kända författare och folklivsskildrare. Han växte upp i Vessigebro i Ätradalen men var under sitt yrkesliv som läkare bosatt i Göteborg.

Läs mer...

 

Ingemar Carlsson

 

Ingemar Carlsson är docent och tidigare förste arkivarie på Riksarkivet i Stockholm. Han skrev 1966 sin doktorsavhandling om Olof Dalin och den politiska propagandan. Ingemar Carlsson var med om att bilda Olof von Dalinsällskapet och har skrivit flera böcker med anknytning till Dalin.

 

Olof von Dalin

 

Olof von Dalin (1708-1763), född i Vinberg, fick stor betydelse som svensk språkförnyare, samhällsdebattör och historiker i upplysningstidens Sverige. Som utgivare av ”Then Swänska Argus” kan han även betraktas som en av landets första journalister.

Läs mer...

 

Ettarps glasbruk redaktion

 

I närmare 15 år har en projektgrupp på åtta personer forskat om ett av Hallands mest okända industriprojekt: Ettarps glasbruk som var verksamt i Nissadalen i nuvarande Halmstads kommun i mitten av 1700-talet..

Läs mer...

 

Fränkorna

 

Nätverket Fränkorna består av fem kvinnor i Varberg som forskar och skriver om Varbergskvinnor i historien och i nuet.

Läs mer...

 

Lars Grimbeck

 

Lars Grimbeck har i många år varit verksam som journalist i Halland och arbetar i dag med information och kommunikation. Tillsammans med Stefan Gustafsson har han skrivit ett tiotal böcker inom halländsk kulturhistoria, bland annat om halländska jultraditioner. Deras dialektbok ”Halländska ord och uttryck” har sålt i flera tusen exemplar.

Läs mer...

 

Stefan Gustafsson

 

Stefan Gustafsson är illustratör och formgivare, född i Varberg och bosatt i Halmstad. Tillsammans med Lars Grimbeck har han skrivit flera böcker om halländsk kulturhistoria. 

Läs mer...

 

Lena Hübinette Håkansson

 

Lena Hübinette Håkansson, Uppsala, har gedigen erfarenhet som lärare på förskola och forskare på akademisk nivå. Erfarenheterna ligger till grund för ”Den stora fingerleksboken” som är utgiven av Hallgren & Björklund Förlag.

Läs mer...

 

Jord och Bonde redaktion

 

Redaktionskommittén bakom "Jord och Bonde" har kartlagt gårdarna i Knäreds socken i Halland. Forskningen är tänkt att mynna ut i fyra böcker. Byarna avhandlas i bokstavsordning och den första boken, som omfattar A-H, utkom 2011.

Läs mer...

 

Anna Karlsson och Andreas Karlsson

 

Tack vare Anna Karlsson och Andreas Karlsson har vi fått bättre kunskap om livet i 1600-talets Halland, den tid då landskapet övergick från danskt till svenskt styre.

Läs mer...

 

Krogseredsbokens redaktion

 

Krogseredsboken har tagits fram av en kommitté som utsetts av hembygdsföreningen. Deltagarna i kommittén har själva skrivit byavsnitten och de flesta artiklarna, liksom svarat för urval av foton och granskning av den färdiga boken. 

Läs mer...

 

Börje Larö

 

Börje Larö är bokstavligen uppvuxen i tidningsbranschen och har varit verksam inom både redaktion och annons men också som tidningsägare till Varbergs-EXTRA.

Läs mer...

 

Patrik Leonardsson

 

"När jag själv får råda och själen styra har min fotografering mycket litet med dokumentation att göra. Snarare handlar det om att skapa drömlika bilder som kanske mer hör hemma i en sagovärld."

Läs mer...

 

Kathinka Lindhe

 

Kathinka Lindhe (född 1950) är bibliotekarie, fil kand och radiojournalist, verksam i Halmstad.

Läs mer...

 

Eric Rasmusson

 

Eric Rasmusson (1916-2011) var en av de främsta kännarna av halländsk kulturhistoria. Han skrev flera böcker och medverkade ofta med kulturartiklar i pressen. Han föddes i Getinge men växte upp i Ätradalen.

Läs mer...

 

Lars-Erik Strömqvist

 

Lars-Erik Strömqvist är en av få i dagens Sverige som upplevt flottaryrket. Under några sommarmånader 2009 skrev han ner sina minnen från en 30-årig flottarepok.

Läs mer...